ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
Webinar – Διαδικτυακά

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
8:30π.μ. – 1:30μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα