ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
και με Webinar (Διαδικτυακά)

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023
9:00π.μ. – 2:00μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα