ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλιστικό Κέντρο
Φυσική παρουσία – Webinar

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023
9:00π.μ. – 2:00μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα