ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΛΕΚΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
Webinar – Διαδικτυακά

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
8:30π.μ. – 1:30μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα