ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
Webinar – Διαδικτυακά

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
9:00π.μ. – 2:00μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα