ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
Webinar – Διαδικτυακά

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021
8:30π.μ. – 1:30μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα