ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Αγαπητά Μέλη,

Σας παρουσιάζουμε το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο αφορά το Β’ Εξάμηνο του 2021.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται τόσο σε περιβάλλον φυσικής παρουσίας όσο και διαδικτυακά (webinar).

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται 34 εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες θα παρουσιάσουν διακεκριμένοι εκπαιδευτές από τον Ασφαλιστικό χώρο, Κύπρου και Ελλάδας.

Στις Εκπαιδεύσεις θα τηρούνται όλες οι απαιτήσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών,  που αναφέρονται στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-COV-2 σε δραστηριότητες κατάρτισης. Ανάμεσα στις οδηγίες του «Πρωτοκόλλου», το οποίο έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται και αυτές που αναφέρονται στη φυσική απόσταση μεταξύ των ατόμων.

Διαβάστε Περισσότερα