ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΑΣ)

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη διαλέξεων για τις εξετάσεις του Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών.

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε όσους συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΔΑΣ για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του Ιανουαρίου 2022. Επίσης απευθύνονται και σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε απο τα πιο πάνω θέματα για εμπλουτισμό των γνώσεων τους.

Διαβάστε Περισσότερα