ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

Αγαπητά Μέλη,

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα Αρ.9 του 2020 ημερομηνίας 23/03/20, όλες οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες  θα αναβληθούν μέχρι την 13η Απριλίου 2020, ημερομηνίας λήξης της ισχύος του διατάγματος.

Μετά το πέρας της πιο πάνω ημερομηνίας, θα προβούμε σε νέες ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων αναλόγως των συστάσεων των αρμοδίων αρχών και των εξελίξεων.

Πέραν από τη νομική υποχρέωση μας για συμμόρφωση με το εν λόγω διάταγμα νοιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση για ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια διαφύλαξης της δημόσιας υγείας αλλά και το αίσθημα της ευθύνης για προστασία του κάθε εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή.

 Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία και σας διαβεβαιώνουμε ότι οι  εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες  θα συνεχίσουν κανονικά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και δοθεί η σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Επί του παρόντος, προτεραιότητα του κάθε πολίτη και όλων συλλογικά πρέπει να είναι η παρεμπόδιση της περαιτέρω εξάπλωσης του Κορωνοϊού και η προστασία του υπέρτατου ανθρώπινου δικαιώματος που είναι το δικαίωμα στη ζωή.

 

Χαράλαμπος Χαμπουρής

Πρόεδρος Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου