ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ

Αγαπητά Μέλη,

 

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας ενημερώνει ότι όλες οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, αναβάλλονται. Η εν λόγω απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την κοινωνική μας ευθύνη, στην ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται για πρόληψη και αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του Κορωνοϊού στον τόπο μας.

Πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των εκπαιδευομένων και για αυτό το λόγο, αποφασίσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όπως ακολουθήσουμε τις γενικές συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για αποφυγή συναθροίσεων σε περιπτώσεις όπου δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα συνεχιστούν κανονικά όταν η κατάσταση ομαλοποιηθεί.

Σημειώνουμε επίσης ότι, η πιο πάνω Πολιτική θα τυγχάνει αναθεώρησης αναλόγως των εξελίξεων και των αποφάσεων των αρμοδίων Φορέων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Χαράλαμπος Χαμπουρής

Πρόεδρος Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου