ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΙΚ

Εορταστική Εκδήλωση Προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση – 50 Χρόνων Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
Τιμητικές Διακρίσεις στα Μέλη που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στα Διοικητικά Συμβούλια του ΑΙΚ