ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
Webinar – Διαδικτυακά

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
8:30π.μ. – 1:30μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα