ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
Webinar – Διαδικτυακά

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
8:30π.μ. – 1:30μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα