ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ CHARTERED INSURANCE INSTITUTE (CII) ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη διαλέξεων σε θέματα του Chartered Insurance Institute στην Αγγλική Γλώσσα.

Οι διαλέξεις έχουν στόχο την προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξεράσεις του Chartered Insurance Institute της Αγγλίας οι οποίες θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2022.

Διαβάστε Περισσότερα