ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΓΕΣΥ

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ),  διοργάνωσε για τα Μέλη του   Εκπαιδευτική Συνάντηση µε θέµα:

Γενικό Σύστηµα Υγείας (ΓεΣΥ)

H Εκπαιδευτική Συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 από τις 15:00 έως τις 17:30.

Εισηγητής του θέµατος ήταν ο κος Αντρέας Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας.

Την  Εκπαιδευτική Συνάντηση παρακολούθησαν 220 Μέλη του ΑΙΚ.

 

Ο Πρόεδρος του ΑΙΚ κος Μανώλης Ιωαννίδης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, και ανέφερε ότι η εκπαιδευτική συνάντηση για το Γενικό Σύστημα Υγείας  τους αφορά τόσο από πλευράς ενημέρωσης των ιδίων ως πολίτες όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς. Ακολούθως ευχαρίστησε τον  κον  Αντρέα Παπακωνσταντίνου για την ευγενική του αποδοχή να παρουσιάσει το θέμα.

Στην συνέχεια ο κος Αντρέας Παπακωνσταντίνου παρουσίασε το θέμα με ιδιαίτερη αναφορά στα πιο κάτω :

  • Ιδιαιτερότητες των δαπανών υγείας
  • Βασικοί εμπλεκόμενοι στο γενικό συστήμα υγείας
  • Εισφορές
  • Υπηρεσίες συλλογής των εισφορών
  • Παροχείς
  • Δικαιούχοι