(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία µέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης)