Ιστορια του Οργανισμου

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ιδρύθηκε το 1972 ως Λέσχη και από το 1990 λειτουργεί ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Σκοπός του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι, να αποτελεί τον κεντρικό φορέα προώθησης και συνεχούς αναβάθμισης του Ασφαλιστικού Επαγγέλματος και των υπηρεσιών που προσφέρονται από πρόσωπα που ασχολούνται ή εργοδοτούνται στον Ασφαλιστικό τομέα αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

 

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου έχει περισσότερα από 900 Μέλη και διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και προσφέρει τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

 

Μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει σειρές διαλέξεων, ανοικτές συζητήσεις και προετοιμάζει υποψήφιους για εξετάσεις σε Ασφαλιστικά θέματα. Παράλληλα, διοργανώνει σε συνεργασία με διεθνείς Ασφαλιστικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως το Chartered Insurance Institute, το International Association of Financial Management και την LIMRA εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα όλων των βαθμίδων της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας.

 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Εφόρου Ασφαλίσεων προσφέρει το Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης, το οποίο είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

 

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου έχει ως κύριο Δίπλωμα Εκπαίδευσης το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών το οποίο έχει ως βάση τα αντίστοιχα θέματα του Chartered Insurance Institute της Αγγλίας και είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου που θέλει να σταδιοδρομήσει στον Ασφαλιστικό Κλάδο. Το Δίπλωμα προσφέρεται και στην Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Ασφαλιστικού Ινστιτούτου.

 

Το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών μετά από την σημαντική αναβάθμισή του επιπέδου Προγράμματος του, αναγνωρίζεται από το Cyprus International Institute of Management ως δίπλωμα του οποίου οι κάτοχοι θα έχουν δικαίωμα να εισαχθούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα “MSc in Management with Specialization in Insurance” και “MSc in Financial Services with Specialization in Insurance Management’’ εγκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτοντας ένα ακόμη από τους βασικούς στόχους του Ινστιτούτου που είναι η συνεχής αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών προς τα στελέχη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας.

 

Εφαρμόζοντας νέους πρωτοποριακούς τρόπους εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το International Association of Financial Management εισήγαγε το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Εργασιών στο οποίο οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του προγράμματος υποχρεώνονται και σε πρακτική εξέταση.

 

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου εκπροσωπεί την Κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία στον Ευρωπαϊκό χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την πλήρη και ενεργό συμμετοχή του σαν ισότιμο μέλος στους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους, European Conference of the National Institutes forProfessional Insurance Education και European Financial Certification Organisation.

 

Σήμερα το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ως ο κατεξοχήν εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, έχει διαμορφώσει ένα νέο εκπαιδευτικό παγκόσμιο ορίζοντα επαγγελματικής και επιστημονικής κατάρτισης των μελών του στον τομέα της ασφάλισης, με κύριο άξονα την συνεχή αναβάθμιση του ασφαλιστικού επαγγέλματος επιδεικνύοντας έμπρακτα την διαχρονική προσαρμοστικότητα αλλά και ανθεκτικότητα του κλάδου στις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

 

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 2005 καθιέρωσε και οργανώνει τον ετήσιο θεσμό των Ασφαλιστικών Συνεδρίων με συμμετοχή πέραν των 450 Συνέδρων από Κύπρο και Εξωτερικό.